Nyhet

27.05.2016

Seminarium om Beröringsskräck eller tillit? – Vad krävs för att tilliten ska stärkas?

Hälso- och sjukvården står inför en omfattande omställningsprocess. Samtidigt är tilliten mellan olika aktörer ofta låg vilket gör förändringarna svårare. Det talas om misstänksamhet mellan sjukvården och utomstående, t.ex. inom industrin. Vad krävs för att tilliten ska stärkas, hur kan samarbete uppmuntras och hur ska ett läkemedelsbolag agera för att vinna ökad trovärdighet?

 

 

Nina Rehnqvist
Professor på Karolinska institutet, ordförande för SBU:s nämnd – Statens beredning för Medicinsk och Social Utvärdering.

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Samordnare på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Björn Arvidsson
Policychef på Roche AB.

Mats Eriksson
Ordförande i regionstyrelsen i Halland.

 

Från vänster: Nina Rehnqvist, Gunilla Thörnwall Bergendahl, Björn Arvidsson, Mats Eriksson