Nyhet

04.04.2016

Seminarium om vårdens finansiering – vad kan vi lära av migrationsdebatten?

Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart.

 

 

Ändå förs inte mycket diskussion om vårdens finansiering. Hur ska politiken agera för att problemen inte ska bli ohanterliga i framtiden? Kommer frågan om finansiering att bli lika infekterad som migrationsdebatten varit de senaste åren?

Göran Hägglund var socialminister från 2006 – 2014 och riksdagsledamot 1991-2015. I dag sitter han bland annat i styrelsen för vård- och omsorgsföretaget Aleris. Han är även processledare för pensionsgruppens projekt om ett längre arbetsliv, ett projekt initierat av regeringen.

Anders Morin är ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv och arbetar med frågor som rör produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden.

Helena Anderin ansvarig för samhällskontakter på Roche AB.

Välkommen,

Björn Arvidsson Policychef Roche AB