Nyhet

22.02.2018

Svenska Ödemförbundets filmer för att öka kunskapen om lymfödem

Varje år ökar antalet personer som får cancer. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos och var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid drabbas av en cancersjukdom enligt cancerfondens beräkningar. 

Tack vare moderna behandlingsmetoder ökar dessutom överlevnaden stadigt, vilket sammantaget ställer ökade krav på cancersjukvården i Sverige. Många patienter vittnar om att cancerbehandlingen fungerar tillfredsställande i det stora hela, men att man känner sig övergiven när behandlingen är avslutad.

Det är då inte ovanligt att biverkningar uppstår som sjukvården i olika grad har möjlighet att hantera. Ett av de tillstånd som kan uppstå och som är relativt vanligt efter cancerbehandling är Lymfödem, det kan dels uppstå efter att man avlägsnat lymfkörtlar och dels efter strålning vid t.ex. bröstcancer och gynekologisk cancer.

Ödem kan uppstå direkt efter behandlingen men en del patienter kan utveckla ödem upp till 20 år efter att behandlingen avslutats. Lymfödem kan orsaka stora besvär om man inte får lymfterapeutstödd egenvård, vilket 70-80% av patienterna kan klara sig med, enligt Svenska Ödemförbundets beräkningar. Detta är dock en resurs som det finns en ojämlik tillgång till i Svensk sjukvård.

Roche kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige. En av de viktigaste faktorerna för att sjukvården ska bli bättre är att komma bort från den ojämlika situation som råder, i detta specifika fall tillgång till rehabilitering efter en cancerbehandling.

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer och andra som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna.

Roche bidrar till Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet (SÖF) har producerat filmer om lymfsystemet och om egenbehandling för personer med kroniska ödem. En utvärdering har visat att patienter med lymfödem uppskattar att lära sig hur man djupandas med ”änglavingartekniken” och hur man ska utföra rörelser för att få igång lymfsystemet och sitt eget självlymfdränage. Personer med kroniskt ödem kan med filmernas hjälp lära sig att göra sin egenbehandling och få övningarna att utvecklas till en omedveten dagsrutin, i soffan framför TV:n, i duschen eller i sängen vid sänggåendet. Vi hoppas att vårt bidrag till dessa instruktionsfilmer kan hjälpa till att reducera en av de ojämlikheter vi ser relaterat till cancersjukvården.

Se filmerna nedan och vill du veta mer om Svenska Ödemförbundet och deras arbete besök svenskaodemforbundet.se

Egenbehandling med självlymfdränage

Informationsfilm om lymfsystemet