Nyhet

08.03.2018

Tarmcancermånaden 2018

Mars månad är tarmcancermånaden. Denna många ämnar till att skapa medvetenhet om denna sjukdom. Varje år diagnostiseras cirka 6 000 personer med någon form av cancer i tarmsystemet och runt 2 700 personer dör varje år till följd av sjukdomen, vilket gör tarmcancer till en av de dödligaste cancersjukdomarna. Endast lungcancer tar fler liv, vilket är ett okänt faktum för den större delen av befolkningen.

Så många som 40 procent av de patienter som får en tarmcancerdiagnos diagnostiseras med spridd, icke botbar cancer. Men även för dessa patienter har enormt mycket hänt på det medicinska området de senaste åren och många patienter kan i dag, med rätt vård och behandling, leva länge med god livskvalitet, sin svåra sjukdom till trots. Tack vare moderna behandlingar har överlevnadstiden för patienter med spridd tarmcancer fördubblats under de senaste 20 åren. Dessutom ökar överlevnaden stadigt, vilket också ställer ökade krav på cancersjukvården i Sverige.

Roche har sedan länge ett starkt engagemang inom området tarmcancer, både genom att tillhandahålla biologiska läkemedel och bedriva forskning på både befintliga och nya möjliga behandlingsformer.

För att uppmärksamma tarmcancer under tarmcancermånaden stöder Roche patientföreningen ILCO och Stockholms länsförening som tisdagen den 13 mars kl. 16.30 arrangerar en Tarmcancerkväll i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Hela programmet hittar du i annonsen via denna länk, här finns också instruktioner om hur man anmäler sig för att kunna delta:http://www.ilco.nu/Global/V%c3%a5r%20verksamhet/Tarmcancerm%c3%a5naden%202018/Inbjudan%20tarmcancerkv%c3%a4ll.pdf

Vår förhoppning är att vi genom detta och andra initiativ ska skapa större medvetenhet om sjukdomen och därmed på sikt bli bättre på att identifiera tarmcancer tidigare för att fler ska kunna erbjudas en botande behandling och dels att de som inte har den turen ska kunna leva längre och må bättre genom att få tillgång till moderna behandlingsmetoder. Den långsiktiga förhoppningen är förstås att ingen ska behöva dö till följd av tarmcancer.