Nyhet

27.05.2018

Valet som katalysator för utveckling

Roche i Sverige (med Diabetes Care, Diagnostics och Pharmaceuticals) är ett life science-företag med starkt engagemang i utvecklingen av hälso- och sjukvården för att svenska patienter ska erbjudas en vård i världsklass. Ett koncept som Roche drivit framgångsrikt i över tre år är den så kallade “Vårddebatten”, (#vårddebatten) med aktiviteter som seminarier, podcasts och nyhetsbrev, plattformar för opinionsbildare och intressenter som delar Roches vision - Doing now what patients need next.

Ytterligare ett koncept som Roche brinner för är “Kraftsamla” (#kraftsamla), var syfte är att erbjuda intresseorganisationer och beslutsfattare en arena för dialog och kunskapsutbyte. Detta utförs i likhet med Vårddebatten genom olika forum och kommunikationskanaler.

Nu inför valet 2018 (#val2018), kommer Roche därför att engagera aktiva som med sina budskap och visioner ska bidra till att skapa en vård i världsklass - genom Roche etablerade forum och plattformar.

#val2018 - alla har något att berätta

Politiker - regionala som nationella, Intresseorganisationer - med bla patientföreningar, Professionsorganisationer, och engagerade leverantörer - alla har något att berätta.

Vilka frågor kommer att drivas i vårddebatten under valet? Och vilka frågor borde vi prata mer om, men som knappast kommer få det utrymme som behövs? Hur jobbar de organisationer som vill se en förändring av hälso- och sjukvårdsutvecklingen?

Våra policyansvariga Jonas Edström, Björn Arvidsson, Sofia Löfkvist och Jeanette Karlasson har även de något att berätta. Se nedan!