Nyhet

., 22.01.2019

Vill du arbeta hos oss? Vi söker just nu en Business Development Manager

Ansökningstiden för denna tjänst har gått ut men besök vår jobbportal för andra intressanta tjänster på Roche i Sverige och globalt.

Positionen som Business Development Manager inom Affärsutvecklingsteamet ansvarar för strategier och den initiala implementeringen av initiativ med potential att utvecklas till kommersiella produkter och tjänster. Affärsutvecklingspositionen är fokuserad på potentialen inom den alltmer utfallsbaserade hälso- och sjukvården med snabbt växande möjligheter till individualisering och behandlingsuppföljning med potential för nya tjänster, produkter och ersättningssystem som följd. Området har identifierats som ett strategiskt prioriterat område för företaget genom dess möjlighet att skapa värden för patienten samtidigt som en resurseffektiv vård säkerställs för samhället.Detta är en fantastisk möjlighet att ingå i ett högpresterande, tvärfunktionellt team inom ett världsledande life science företag där ditt strategiska tänk och starka ledaregenskaper kommer skapa en grund för framgångar. I nära samarbete med dina interna och externa intressenter kommer du spela en nyckelroll i utvecklandet och formandet av morgondagens hälso- och sjukvårdsprodukter.

Enligt Roches mål att förbättra patientens liv förväntar vi oss av medarbetarna att vara passionerade, utmanande och att de har en hög nivå av integritet. Du är någon som vill påverka din egen utveckling och du söker ett företag med stora utvecklingsmöjligheter där en arbetstitel inte upplevs som den slutgiltiga definitionen av vem du är, utan snarare en startpunkt. Du är en person som tar modiga och kreativa initiativ, för in nya idéer och utmanar konventionella paradigm. Du vill arbeta i en målfokuserad miljö och demonstrera din ledarskapspotential genom entreprenöriella initiativ. Ömsesidig respekt och åsiktsutbyte med alla hierarkiska nivåer är viktigt för dig. Du har en god förståelse av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och/eller andra områden inom offentlig sektor samt färdigheten att identifiera affärsmöjligheter när helst de uppstår och utveckla möjligheten till konkreta business case. Du är självsäker i proaktiv interaktion med beslutsfattare, du värdesätter tillit och är framgångsrik genom god kommunikations-, presentations- och förhandlingsförmåga. Du bor i StorStockholm.

Jobb ID nr:  201901-101768

Om Roche

Roche är ett av världens största bioteknikföretag och ett av de snabbast växande företagen inom läkemedel och diagnostik. I mer än 100 år har vi arbetat med utveckling och tillverkning av nya läkemedel. Vår forskning omfattar alla stadier av prevention, diagnos och behandling av sjukdomar för att ge människor bättre hälsa och livskvalitet.  Vår framgång bygger på innovation, nyfikenhet och mångfald - multiplicerat med 94 000 medarbetare i 100 länder. I Sverige arbetar vi aktivitetsbaserat i vårt nya kontor, där både Roche Diagnostics och Roche Pharma finns under samma tak, vilket möjliggör ett nära samarbete.