Nyhet

., 24.01.2019

Vill du arbeta hos oss? Vi söker nu en Patients Relations Manager

Ansökningstiden för denna tjänst har gått ut men besök vår jobbportal för andra intressanta tjänster på Roche i Sverige och globalt.

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och Roche har definierat några huvudområden som särskilt viktiga, till exempel vikten av en jämlik och rättvis sjukvård där de som har störst behov också får tillgång till mest resurser. Många intresseorganisationer, föreningar och förbund har också stort intresse av en förändring inom liknande områden. Vi lever inte i en isolerad miljö varför samarbete är en viktig del i att skapa nödvändiga förutsättningar för svenska patienter som är beroende av diagnostik och läkemedel.

Positionen som Patient Relations Manager inom avdelningen External Affairs ansvarar för att identifiera förbättringsområden för svensk sjukvård, ta fram strategi och taktik för att skapa förändring och tillsammans med externa samarbetspartner driva projekt. Detta är en fantastisk möjlighet att ingå i ett högpresterande, tvärfunktionellt team inom ett världsledande life science-företag.  I nära samarbete med dina interna och externa intressenter kommer du spela en nyckelroll i utvecklandet och formandet av morgondagens hälso- och sjukvård.

Enligt Roches mål att förbättra patientens liv förväntar vi oss av medarbetarna att vara passionerade, utmanande och att de har en hög nivå av integritet. Du har ett personligt engagemang i att göra verklig skillnad för patienter. Du är en begåvad nätverksskapare, med talang för att bygga relationer och hantera projekt. Du har en god förståelse av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och/eller andra områden inom offentlig sektor samt färdigheten att identifiera möjliga lösningar på komplexa problem. Du är självsäker i proaktiv interaktion med beslutsfattare, du värdesätter tillit och är framgångsrik genom god kommunikations- och förhandlingsförmåga. Du bor i Storstockholm.

Jobb ID nr:  201901-102211

Om Roche

Roche är ett av världens största bioteknikföretag och ett av de snabbast växande företagen inom läkemedel och diagnostik. I mer än 100 år har vi arbetat med utveckling och tillverkning av nya läkemedel. Vår forskning omfattar alla stadier av prevention, diagnos och behandling av sjukdomar för att ge människor bättre hälsa och livskvalitet.  Vår framgång bygger på innovation, nyfikenhet och mångfald - multiplicerat med 94 000 medarbetare i 100 länder. I Sverige arbetar vi aktivitetsbaserat i vårt nya kontor, där både Roche Diagnostics och Roche Pharma finns under samma tak, vilket möjliggör ett nära samarbete.