Den första oktober 1896, vid 28 års ålder, lanserade Fritz Hoffman-La Roche sitt företag. Han var en av de första att inse att industriel tillverkning av läkemedel skulle innebära ett stort framsteg i att bekämpa sjukdomar eftersom det skulle göra att fler människor kunde få tillgång till läkemedel av hög kvalitet. En majoritet av företaget ägs fortfarande av familjen Hoffman-La Roche vilket bidrar till att företaget inriktning och strategi har varit och är långsiktig.

Innovation har varit ett kännetecken för Roche och många av våra farmaceutiska produkter har blivit milstolpar inom läkemedelsterapin. Företaget har lanserat många revolutionerande produkter, bland annat lugnande medel och cancermediciner. Roche har bidragit till tre Nobelpris och sju Prix Galien – hälso-och sjukvårdens ”Oscar”. Inte mindre än 24 av våra läkemedel finns med i WHOs lista över de viktigaste medicinerna.

1968 bildades Roche affärsområdet diagnostik. Sedan dess har Roche genomfört flera  förvärv som förstärkt företagets kapacitet  inom området och gjort oss världsledande inom in-vitro diagnostik. År 1979 lanserades Cobas Bio, den första automatiserade laboratorieutrustningen från Roche och 1991 fick Roche rättigheterna till PCR-tekniken. 1998 köpte Roche diagnostikbolaget Boeringer Mannheim och blev därmed världsledande inom in-vitro diagnostik.

En integration av Genentech 2009 har följts av ett antal förvärv inom life science forskning, genomsekvensering och vävnadsdiagnostik. Förvärven ger Roche tillgång till teknologier som gör att företaget kan ligga i framkant inom både läkemedel och diagnostik.

Roche i Sverige

Det svenska bolaget bildades 1939 med tre anställda. Idag finns två dotterbolag i Sverige; en läkemedelsdel, som marknadsför och forskar kring läkemedel Roche AB med cirka 116 anställda, och ett dotterbolag inom diagnostik; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 94 anställda.