Tre värderingar bär upp vår kultur och främjar vår strävan att hjälpa människor att uppnå god hälsa och livslängd. Vi strävar efter att förkroppsliga dessa värderingar i allt vi gör.

Integritet

Vi är öppna, ärliga, etiska och genuina.

Mod

Vi har entreprenörsanda  och tar därmed risker, sträcker oss bortom gränser och experimenterar.

Passion

Vi använder vår drivkraft och vårt engagemang för att entusiasmera, engagera och inspirera andra.