Nya rön och upptäckter uppstår i alla av världens hörn. Forskande organisationer som Roche eller svenska akademiska forskargrupper är i allt större behov av att lära av varandra och transparent dela information för ökad innovationstakt.

Samarbete med akademiska forskargrupper

Svensk forskning är på många områden världsledande och med en stark tradition av vetenskaplighet erbjuder svenska forskare mycket lärdom och erfarenhet till ett företag som vill vara i framkant och erbjuda lösningar till patientgrupper där det finns stora behov.

Ett av tillvägangångssätten är att sammankoppla forskare inom Roche organisation med forskare i Sverige, och genom väldefinierade projekt arbeta för samma mål.