Roches samarbete med sjukvårdspersonal och sjukvårdsorganisationer är och har varit avgörande för att kunna ta fram medicinska framsteg som gynnat patienter. Och vi fortsätter att arbeta med en rad olika samarbetspartner för att hitta nya läkemedel och bättre diagnostik där de medicinska behoven finns.

Roche är ett företag som bygger hela sin verksamhet på att, utveckla och producera nya läkemedel och diagnostiska tester som hjälper patienterna att leva längre och bättre liv. Vi är med andra ord ett innovationsbaserat bioteknikbolag. För att kunna leverera dessa medicinska framsteg, har Roche nära samarbeten med hälso- och sjukvårdsorganisationer och yrkesverksamma som har erfarenhet, kunskap och insikter som kompletterar de vetande som våra egna forskare har.

Dessa samarbeten är viktiga eftersom de:

  • Lär oss att bättre förstå hur sjukdomar kan behandlas och var de största medicinska behoven finns.
  • Stöder vår bedömning av nya behandlingar, genom att medverka i att hitta rätt mål för läkemedelsutvecklingen och i att utveckla forskningsprogram.
  • Ger oss möjlighet att förstå var våra läkemedel bäst passar in i en behandling och vilken informations som behövs för att man på kliniken ska hitta rätt behandling till rätt patient.
  • Stödjer läkarna i deras uppdatering av kunskaper och färdigheter genom att finansiera viktig utbildning.

Vi är övertygade om att vi uppnår mer när vi arbetar tillsammans och vi är stolta över att vårt samarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationer och de som arbetar i hälso-och sjukvården under årens lopp har levererat så många viktiga framsteg för patienterna