Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och Roche har definierat några huvudområden som särskilt viktiga, till exempel vikten av en jämlik och rättvis sjukvård där de som har störst behov också får tillgång till mest resurser. Många andra organisationer, föreningar och förbund har också stort intresse av en förändring inom liknande områden. Vi lever inte i en isolerad miljö och ensam är inte stark varför samarbete är en viktig del i att skapa nödvändiga förutsättningar för svenska patienter.

Patientorganisationer som representerar de som många gånger är beroende av diagnostik och läkemedel kan också hjälpa Roche att få förståelse för patienters behov och önskemål och återkopplingen kan bidra till att förbättra förpackningar, information i bipacksedlar, information kring och upplägg av kliniska forskningsstudier.

Samarbete på rätt grunder

För Roche är det mycket viktigt att samarbetet sker på ett så ansvarsfullt och meningsfullt sätt att respektive parts oberoende ställning i förhållande till varandra inte kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt.

Läkemedelsindustriförbundet (LIF) har satt upp tydliga riktlinjer som Roche följer och samtliga överenskommelser finns tillgängliga för öppen granskning i en databas på LIFs hemsida.