CEO for a day

Så som dagens sjukvård ser ut idag, är det av yttersta vikt att privata företag, beslutsfattare och hälso- och sjukvården samarbetar för att möta utmaningarna och identifiera problemen som svensk sjukvård står inför.

Om CEO for a day

Vi på Roche tror på vikten av att dela perspektiv för att främja samarbete och förbättra sjukvården till förmån för människors liv. Därför har vi utvecklat ett unikt möteskoncept där vi bjuder in intressenter som politiker och beslutsfattare till ett studiebesök för att prova på att vara "CEO for a day" och få en inblick i vår verksamhet.

Genom detta koncept får våra inbjudna gäster en unik möjlighet att få en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården möter. De får möjlighet att ta del av vår verksamhet, processer och beslutsfattande för att få en helhetsbild av vår roll i sjukvårdssystemet.

Vi hoppas på att skapa ökad insikt och ömsesidig förståelse mellan alla intressenter när vi delar med oss av våra erfarenheter. Dessa studiebesök kan vara ett kraftfullt verktyg för att främja samverkan och driva innovation. På så sätt kan vi bidra till att forma framtida politik och beslut som gynnar sjukvården och förbättrar livskvaliteten för människor runt om i landet.

Vår första gäst: Désirée Pethrus, Oppositionsregionråd (KD) Region Stockholm

Roches vd, Kara Brotemarkle, sammanfattade det första studiebesöket med tre insikter om hur vi stärker Sveriges innovationskraft inom vården:

  • Genom att dela olika perspektiv, kan vi snabbare upptäcka innovativa lösningar på Sveriges största vårdutmaningar idag.

  • Vårt gemensamma mål är helhetslösningar för framtidens sjukvård med patienten i fokus. Precisionsmedicin är en central del i det.

  • Genom kliniska läkemedelsprövningar kan vi investera i hälso- och sjukvårdens framtida utveckling och underlätta implementering av dagens innovationer. Det finns flera vägar vi kan följa för att tillsammans komma dit.

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information