Växel:
Fax: 08-744 06 81
Besöksadress: Arvid Tydéns allé 7, 171 69 Solna. Postadress: Box 1228, 171 23 Solna.
E-post: 

Vänligen notera att e-postadressen inte ska användas för rapportering av biverkningar eller medicinska frågor. Kontakta ditt vårdteam om dina kommentarer gäller ditt personliga hälsotillstånd och/eller medicinska frågor.

Telefon:
E-post:

Vill du rapportera en biverkning? Kontakta Läkemedelsverket eller
Telefon: