Diagnostik

Diagnostik gör det möjligt att förebygga sjukdomar, att minska väntetider och sjukhusinläggningar samt att optimera resursanvändningen. Tack vare diagnostik kan vi hitta rätt behandling och följa upp den för varje individ.

Värdet av diagnostik har aldrig varit mer avgörande

Roche Diagnostics utvecklar och implementerar diagnostiska lösningar för vården. Tillsammans med hälso- och sjukvården säkerställer vi att den kunskap och beprövade erfarenhet som finns kring diagnostik också används.

Med en unik helhetssyn bidrar Roche till den effektivitet som behövs i hela vårdkedjan. Roche Diagnostics utvecklar nya terapier och verktyg inom diagnostiken för allt mer individanpassad behandling.

Genom tjänsten FoundationOne erbjuder Roche bred gentestning för tydligare beslutsstöd baserat på tumörens molekylära profil i relation till riktade terapier och immunterapier.

Roche Diagnostics i Sverige har drygt 90 medarbetare som tillsammans säkerställer att hälso- och sjukvården har kunskap och utrustning för att varje patient ska få snabb diagnos och rätt vård.

För mer information och kontakt, besök hemsidan:

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information