För hälso- och sjukvårdspersonal

Kunskap om sjukdomarnas genetiska profil är en viktig del för att uppnå precisionsmedicin

Med Foundation Medicines tjänster erbjuds bred gentestning eller bred genomisk profilering – ett sätt att uppnå precisionsmedicin.

Tjänsterna ger behandlande läkare klinisk vägledning vid val av terapier vid solida tumörer och hematologiska maligniteter. Beslutsstödet som tjänsterna producerar, redogör för vilka behandlingsstrategier som kan gagna patienten, samt sammanfattar vilka kliniska studier patienten har möjlighet att delta i – allt baserat på cancersjukdomarnas genomiska profil. I denna analys ingår även tumörmutationsbörda (TMB) och mikrosatellitinstabilitet (MSI), vilka kan indikera potentiell respons av immunterapi.

Hittills har mer än 450 000 patienter runt om i världen fått sin cancer analyserad med Foundation Medicines tjänster. Data från alla dessa patienter är samlade i en databas utifrån vilken man utvecklar och förbättrar beslutsunderlagen som genereras.  FoundationOne CDx har också en rekommendation från NT-rådet för patienter med behov av en bredare analys än vad lokal diagnostik kan erbjuda.

För mer information och kontakt, besök hemsidan:

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information