Business Innovation

Ett av de bästa sätten att utveckla och förbättra vården är med samarbeten och partnerskap. Därför arbetar Roche aktivt för att identifiera behov som sedan ligger till grund för partnerskap med vårdgivare, akademin, patientföreningar och -organisationer, externa företag och startups.
Varje dag hanterar läkare och vårdpersonal nya utmaningar för att tillgodose sina patienters behov. För att klara dessa utmaningar krävs ständig utveckling och förbättring av vården där teknik spelar en viktig roll.

Roche vill vara en möjliggörare och en katalysator för framtidens vård. Tillsammans med vården, akademin, patientföreningar och organisationer vill vi identifiera behov och möjligheter som inte bara har med läkemedel att göra, för att sedan hitta innovativa lösningar tillsammans med företag och startups både inom och utanför vårt befintliga nätverk. 

Vi vill samarbeta och ingå partnerskap med företag och startups som har ett entreprenöriellt tankesätt och som tillsammans med oss kan bidra till att hitta nya innovativa lösningar med patientens behov i fokus. Roche stöttar innovation som syftar till att identifiera lösningar som kan hjälpa alla dem som är involverade i vårdresan - patienter, anhöriga och vårdgivare.

Som life science-företag har vi stor medicinsk expertis och kunskap kring flera olika terapiområden samt befintliga och kommande behandlingsinnovationer. Vi sätter alltid patienten i fokus och brinner för att utveckla morgondagens sjukvård, förebygga sjukdomar och möjliggöra ett ekosystem som stöttar patienten och vården – från diagnos och behandling till eftervård och uppföljning. Därtill är Roche ett globalt bolag med ett omfattande nätverk inom hälso- och sjukvården, samt bland företag och startups från andra branscher.

Tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat.

 • Onkologi

 • Sällsynta sjukdomar

 • Oftalmologi (ögonsjukdomar)

 • Blodsjukdomar

 • Neurologiska sjukdomar

 • Precisionsmedicin

 • Distansvård och uppföljning

 • Disease management, patientstödslösningar

 • Digitala biomarkörer

 • Beslutsstöd och analys, till exempel genom AI-teknik

 • Tidig upptäckt 

Vi uppmanar vården, akademin, patientföreningar, organisationer, företag och startups att höra av sig till oss, både med behov av lösningar på utmaningar inom vården eller med innovativa idéer för att förbättra för patienter och för vården.

Fler stories

Se alla stories

Upptäck mer

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information