Samarbete är viktigt för oss

På Roche har vi stor respekt för att det krävs flera perspektiv för att skapa morgondagens sjukvård.
Roche arbetar aktivt för att att bygga nätverk av organisationer, personer och företag som delar samma värderingar och visioner om framtidens vård.

Roche har många års erfarenhet av strategiska partnerskap och samarbeten med bland annat patientorganisationer, forskare, läkemedelsbolag och vårdens olika aktörer.

Genom nära samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationer och yrkesverksamma, får vi ovärderliga insikter om var de medicinska behoven finns och hur vi bäst tar oss an dem. Tillsammans får vi en helhetssyn som gör att vi kan förbättra hela vårdkedjan – från prevention till diagnossättning, behandlingsval, uppföljning och egenvård. 

I många fall tar det lång tid för vården att börja använda nya forskningsrön, arbetssätt, beslutsstöd och it-lösningar. Därför finansierar Roche även forskningsprogram och utbildningar som syftar till att säkerställa bästa möjliga vård.

Roche deltar i samverkansprojekt som initierats av Sveriges statliga innovationsmyndighet, VINNOVA. Nedan kan du läsa om olika projekt där vi samverkar med den svenska sjukvården:

Samarbeten med patientföreningar hjälper oss att förstå patienternas behov och önskemål. De stödjer oss även i arbetet med att optimera svensk hälso- och sjukvård, som står inför stora utmaningar. Vi tycker att det är speciellt viktigt att skapa en jämlik och rättvis sjukvård, där de med störst behov också får tillgång till mest resurser. 

För Roche är det avgörande att samarbetet med patientorganisationer sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt, både ur juridisk och etisk synpunkt. Läkemedelsindustriföreningen, LIF, har satt upp tydliga riktlinjer som Roche följer i detta arbete. 

Samtliga överenskommelser finns tillgängliga för öppen granskning på

Svensk forskning är världsledande på många områden. Men för att öka innovationstakten inom diagnostik och vård behöver läkemedelsföretag, forskare och annan expertis inom vården kunna lära av varandra.

På Roche ser vi det som självklart att gynna kunskapsutbyte i så stor utsträckning som möjligt. Det gör vi bland annat genom att koppla ihop forskare inom Roche med forskare i Sverige för att genom väldefinierade projekt arbeta mot samma mål.

Upptäck mer

Fler stories

Se alla stories
KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information