På gång

En viktig del av Roches arbete handlar om att utbyta och sprida information. Här samlar vi information inför möten och kongresser.

Roche på plats i Almedalen 2024

Vi ser fram emot att träffa dig i Almedalen i år. Almedalen är en av de viktigaste mötesplatserna för samhällsdebatt och politik i Sverige. 

Vi på Roche ser Almedalen som en viktig arena där vi kan bidra i formandet av framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med andra. Genom vårt deltagande i år vill vi fortsätta diskutera och dela med oss av våra insikter om framtidens hälso- och sjukvård samt vilka lösningar vi ser på de utmaningar vi står inför. 


Vi bjuder in till flera olika samtal under årets Almedalsvecka:

Kapacitetsbrist i hälso- och sjukvården - innovation som en del av lösningen?

Datum: 25/6
Tid: 15:00 till 15:50
Plats: Plats: Birgers gränd 9.

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge samtidigt som det råder kompetensbrist och undanträngningseffekter. För att åtgärda kapacitetsutmaningarna behövs diskussioner om kompetensförsörjning, nya arbetssätt och innovation inom medicin och medicinteknik.

Medverkande:
Anna Mannfalk, Regionråd, ordf hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne, (M)
Janette Olsson, Regionråd, ordf strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen, (S)
Charlotte Broberg, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm, (M)
Malin Sjöberg Högrell, Regionråd och sjukhusstyrelsen, Region Uppsala, (L)
Inger Westborg, Lektor oftalmiatrik Norrlands Universitetssjukhus, Överläkare Ögonkliniken Sunderby sjukhus
Jan-Olov Sandberg, Medicinsk chef, Roche

Moderator:
Petter Hartman, , VD, Medicon Village Innovation 

Almedalen: Kapacitetsbrist i hälso- och sjukvården - innovation som en del av lösningen?

Hur och av vem styrs framtidens sjukvård?

Datum: 26/6
Tid: 07:45 - 08:50
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Förra året presenterade regeringen den parlamentariska kommittén som ska se över den svenska sjukvårdens organisation. Det beskrevs vid tillfället för lanseringen som “århundradets sjukvårdsreform”. Men vad kan regering, riksdag och regionerna egentligen bli överens om inom vårdansvarskommittén?

Vad tycker nyckelaktörerna om vad staten borde och inte borde göra? Vilka delar bör styras från Rosenbad och vad ska styras från regionhusen i landet? I samband med seminariet presenterar Roche en kortrapport baserat på en enkätundersökning där relevansen för statlig styrning har undersökts bland regionföreträdare. Frukost serveras från kl.07:45.

Medverkande:
Lena Hallengren, Riksdagsledamot , gruppledare, (S)
Johan Hultberg, Riksdagsledamot (M), ledamot i socialutskottet och vårdansvarskommittén
Jean-Luc af Geijerstam, Ordförande, Vårdansvarskommittén
Margareta Haag, Ordförande, Nätverket mot cancer
Tobias Lundin Gerdås, Ansvarig för samhällskontakter, Roche

Moderator:
Göran Hägglund, Reform Society

Ta del av rapporten härHur och av vem styrs framtidens sjukvård?

Roche deltagande i andras seminarier och event:

Svensk life science är unikt innovativ - hur ska vi säkra att det består?

Datum: 26/6
Tid: 14:00 - 15:00
Plats: Visborgsgatan 5, "Trädgården"
Arrangör: SwedenBio

Läs mer

Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin

Datum: 27/6
Tid: 10.15 - 11:00
Plats: Birgers gränd 9, "Snett emot Strand Hotell"
Arrangör: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), Roche AB.

Läs mer här.Ta del av rapporten här

Nationell ögonstrategi - hur stärker vi patient och ögonsjukvård?

Datum: 27/6
Tid: 15:00 - 15:45
Plats: Hamnplan 5, nedre plan "Hjärtat i Almedalen"
Arrangör: FOKUS Patient, Nätverket AMD, Ögonfonden, Roche AB

Läs mer

AI kan förutse återfall hos bröstcancerpatienter – hur påverkar det bröstcancervården?

Datum:27/6
Tid: 13:00 - 13:30
Plats: Strandvägen, H534, "Techarenan, Scen 3 - Focus"
Arrangör: Techarenan/SwAIPP

Läs merVåra experter på plats:

Har du behov av talare eller debattörer till ett event under Almedalsveckan? Roche kommer att finnas på plats under Almedalsveckan med en stark uppsättning experter.

Här kan du se hela programmet för Almedalen 2024.

Upptäck mer

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information