Kliniska studier

Kliniska studier är viktiga för att avgöra om ny diagnostik och nya läkemedel är säkra och effektiva. Kliniska studier bidrar också till att sjukvårdspersonal får erfarenhet av nya diagnostikmetoder och behandlingar.
Roche arbetar för att på ett transparent sätt tillgängliggöra information om våra pågående och avslutade kliniska studier. Nedanstående länkar kan därför innehålla information om substanser under utveckling och som saknar godkänd indikation. Roche rekommenderar inte användning av läkemedel utanför aktuell produktresumé.

Roche arbetar aktivt för att den forskning som bedrivs kommer samhället och patienter till gagn på bästa sätt. För mer information om vår policy kring transparens kopplat till vår kliniska forskning,eller gå till

För mer information om kliniska prövningar inom cancervården i Sverige, besök

Upptäck mer

Fler stories

Se alla stories
KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information