Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort oss ledande inom precisionsmedicin – en strategi som syftar till att ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid.

Roche grundades 1896 i Schweiz och har idag verksamhet över hela världen med över 90 000 anställda. I Sverige finns två systerbolag med cirka 160 anställda; Roche AB som arbetar med innovativa läkemedelsterapier och Roche Diagnostics Scandinavia AB som utvecklar och implementerar lösningar för diagnostik.

Roches svenska kontor ligger i Solna, där expertis inom läkemedel och diagnostik arbetar tätt tillsammans med patientorganisationer, vårdpersonal och andra företag för att utveckla behandlingar och helhetslösningar för framtidens sjukvård med patienten i fokus.

Sjukvården fortsätter att genomgå enorma förändringar, men vår vision är tydlig. Vi gör nu vad patienterna behöver härnäst. Från att utveckla diagnostik och behandlingar, till att utnyttja kraften i data för att forma framtidens innovationer.

I över 125 år har vi utvecklat diagnostik och läkemedel för ett brett spektrum av kroniska och livshotande hälsotillstånd, som fortsätter att revolutionera vården. Vi fokuserar på långsiktiga investeringar och fortsätter utveckla innovativa sätt att förbättra människors hälsa, i Sverige och i världen.

Varje människa är unik och ska behandlas därefter. Utvecklingen går mot att den enskilda patienten utreds och behandlas allt mer specifikt och med allt bättre resultat. För att garantera att rätt patient får rätt behandling i rätt tid krävs avancerad diagnostik, beslutsstödsystem och regelbunden uppföljning. Detta individanpassade synsätt kallas för precisionsmedicin.

Precisionsmedicin ger patienterna bättre förutsättningar för att uppnå ett så fullgott resultat av vården som möjligt. Även samarbetet mellan hälso- och sjukvården, samhället som betalar och de forskande företagen stärks och ger bättre förutsättningar för en jämlik och effektiv vård för alla.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

”Utan användning inget värde.” Därför är det viktigt att säkerställa tillgänglighet av nya innovativa behandlingar till patienter i Sverige.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsidé och i vår vision för framtiden. Inom vårt hållbarhetsarbete ingår både att värna om miljön, så väl som att fokusera på ekonomisk och social hållbarhet.

Vi fokuserar bland annat på att:

  • forska fram innovationer till patienter

  • vara en pålitlig och konstruktiv samarbetspartner

  • ta vårt ansvar för miljön

  • vara en bra arbetsgivare

Vi bidrar också till samhället genom att kontinuerligt välkomna studenter från Karolinska Institutet att praktisera hos oss. Vi ger också sedan många år stöd till Stadsmissionens verksamhet för utsatta familjer. Roche har blivit topprankat av Dow Jones Hållbarhetsindex 13 år i rad.

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information