Forskning och innovation

Roche arbetar för att hitta innovativa lösningar på några av världens största vårdutmaningar. Med vetenskap och innovation strävar vi efter att utveckla säkra och effektiva behandlingar för människor. Nedan följer exempel på flera olika sjukdomsområden samt tillstånd som Roche arbetar med:

I över 50 år har Roche arbetat med att ta fram innovativa mediciner och diagnostik för att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och följa upp cancersjukdomar. Inom onkologi är Roches forskare ledande inom området att identifiera nya cellytemolekyler och arbetar med att karakterisera tumörantigener som kan vara användbara för att bekämpa olika typer av cancer.kan du läsa mer om hur Roche är med och skapar framtidens cancervård.

är ett komplext och utmanande område inom medicin som omfattar sjukdomar i blod, benmärg eller körtlar. Några av de vanligaste sjukdomarna inom det här medicinska området är cancer i blodet och olika blödningsstörningar som hemofili. Inom hematologi arbetar Roche med att ta fram behandlingar för sjukdomar i blod, benmärg och körtlar. Ett av Roches fokusområden inom hematologi är lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, lymfoproliferativa sjukdomar som utgår från B-lymfocyterna.

Inom immunologi utvecklar Roche läkemedel för patienter som lever med funktionsnedsättande sjukdomar som utgår från immunsystemet, till exempel reumatologi och astma. Inom reumatologi arbetar vi med biologiska läkemedel för subtyperna Reumatoid artrit (RA), systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA), polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA), Granulomatos med polyangit (GPA) och Mikroskopisk polyangit (MPA).

Inom nervsystemet utvecklar Roche mediciner för sjukdomar som Alzheimers sjukdom, depression, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och schizofreni samt mot symptom som kan föreligga vid autism och Downs syndrom.

Virala och bakteriella infektioner är bland de ledande orsakerna till funktionsnedsättning och död. Därför arbetar Roche för att hitta effektiva behandlingar för livshotande infektionssjukdomar.

Roche har bland annat medverkat till nya behandlingar för Mikroskopisk polyangit (MPA), Non-Hodgkins lymfom (NHL), Hemofili typ A, Idiopatisk lungfibros och tillväxthormonbrist. Ett viktigt arbete består i att ta fram effektiva behandlingslösningar som fungerar för flera typer av sällsynta sjukdomar.

Ett av de bästa sätten att utveckla och förbättra vården är med samarbeten och partnerskap. Därför arbetar Roche aktivt för att identifiera behov som sedan ligger till grund för partnerskap med vårdgivare, akademin, patientföreningar och -organisationer, externa företag och startups.

Roche arbetar utifrån en plattform där kompetens och teknik inom diagnostik, behandling och uppföljning finns representerad och samverkar. Med en unik helhetssyn och i nära samarbete med människor, företag och organisationer som delar samma värderingar vill Roche bidra till vård som gynnar såväl samhället som den enskilda patienten. På så sätt bygger Roche en bättre framtid för patienter i hela världen.  

På globala hemsidankan du läsa mer om Roches forskning och utveckling.

Fler stories

Se alla stories
KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information