Vi är med och formar framtidens cancervård

Cancerforskningen har gjort enorma framsteg de senaste 20 åren. I framtiden kommer det bli möjligt att skräddarsy behandling utifrån varje unik tumör, vilket innebär att även ovanliga former av cancer kommer att kunna botas.

Så sent som i början av 1990-talet var cancervården långt ifrån så avancerad som den är idag. Innovationstakten var långsam, med endast ett eller två nya cancerläkemedel per år. Patienter behandlades i allmänhet med standardiserade kombinationer av operation, cellgifter och strålbehandling. Dödligheten var hög, riktlinjerna inom vården var begränsande och stödnätverk för patienter var få.

På 1990-talet kom stora genombrott inom cancerforskningen. Den första antikroppen mot cancerformen non-Hodgkins lymfom framställdes 1991. Sedan dess har utvecklingen inom cancervården tagit fart ordentligt. Varje år sedan 2010 har amerikanska FDA godkänt minst ett dussin nya läkemedel, eller nya användningsområden för befintliga behandlingar. Utöver olika cytostatika (även kallade cellgifter eller kemoterapi) finns mer än 80 olika läkemedel som känner igen och attackerar cancerceller. Det finns också strategier för att aktivera det egna immunsystemet mot skadade celler, så kallad immunterapi. Skriften ”” som tagits fram av Roche ger en aktuell lägesbild av immunterapi i svensk cancervård. Idag finns även effektiva kombinationsbehandlingar med cytostatika, flera riktade läkemedel och immunterapier.

Vi har kommit långt de senaste 20 åren, men det finns mycket kvar att göra. Inom onkologi är Roches forskare ledande inom området att identifiera nya molekyler i cellytan, så kallade cellytemolekyler, som binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Vi arbetar även med att karakterisera tumörantigener som kan vara användbara för att bekämpa olika typer av cancer.

Ju mer vi lär oss om orsaken bakom olika cellmutationer, desto större blir möjligheterna till effektiva behandlingar utifrån tumörens genuppsättning och biologi, snarare än var de är placerade i kroppen.

För att stötta forskningen utvecklar Roche också infrastruktur och verktyg för att kunna samla in och analysera stora mängder patientdata, som i sin tur kan bidra till insikter inom forskningen om cancer. Med hjälp av genomisk profilering, där tumörens egenskaper analyseras på genetisk nivå, får vi nya insikter om specifika cancertumörer som kan bidra till beslutsunderlag för vård anpassad efter varje unik patient. Roche fortsätter också att utveckla terapier och nya kombinationer av läkemedel i samarbete med vården, patientföreningar och andra företag som delar våra värderingar.

kan du läsa mer om hur Roche arbetar med forskning och innovation.

kan du läsa mer om Roches pågående kliniska studier.

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information