Diabetes

Om diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar men med den gemensamma nämnaren att sockerhalten i blodet är för hög. Utan behandling är sjukdomen dödlig, men idag finns det effektiva sätt att behandla diabetes.

Glukos, eller druvsocker, är den viktigaste energikällan för kroppens celler. Därför är ett jämnt flöde av glukos på en relativt konstant nivå i blodet livsviktigt. Glukos får vi i oss när vi äter och dricker. Via matsmältningssystemet går glukos ut i blodet och vidare till kroppens celler. Men för att cellerna ska kunna ta upp glukos krävs hormonet insulin. 

Personer med diabetes har antingen för lite insulin i kroppen, eller så har cellerna blivit mindre känsliga för insulin och kan inte ta upp glukos på ett effektivt sätt. Det gör att mängden glukos i blodet blir för hög. Förr kallades diabetes därför för sockersjuka.

Idag finns det ungefär en halv miljard människor med diagnosen diabetes i världen. Omkring en halv miljon av dem lever i Sverige 1. Till 2045 beräknas siffran vara 700 miljoner. 

En anledning till att allt fler människor diagnostiseras med diabetes är att välfärden ökat på många håll i världen. Det i sin tur har inneburit att människor lever mindre hälsosamt, men också att sjukvården förbättrats så att fler får en korrekt diagnos.

Med undantag från graviditetsdiabetes går det inte att bli frisk från diabetes. Men tack vare omfattande forskning finns det idag effektiva behandlingar med insulin och olika orala läkemedel för alla typer av diabetes 2. Behandlingen skiljer sig åt beroende på vilken typ av diabetes det rör sig om. 

En viktig del i behandlingen av diabetes är diagnostik som möjliggör för diabetespatienter att leva ett gott liv. Det kan exempelvis handla om bärbara insulinpumpar och blodsockermätare som underlättar patientens möjlighet att sköta sin diabetes, dygnet runt. Vissa produkter kan även kommunicera trådlöst med en app, där patienten kan följa sjukdomen.

I över 40 år har Roche arbetat med att utveckla innovativa lösningar för behandling av diabetes. Idag är vi globalt ledande inom området, men vi inser också vikten av samarbete med alla parter som berörs av diabetes, från patienter och deras eventuella vårdnadshavare till vården och tillverkare av produkter som används för att behandla diabetes.

kan du läsa mer om vad Roche Diagnostics Sweden gör för att underlätta vardagen och vården för patienter med diabetes. 

kan du läsa mer om Roches arbete med forskning och innovation. 

Källor

Fler fokusområden

Se alla fokusområden
KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information