Rätt behandling till rätt patient

Vår ambition är att samarbeta med alla relevanta hälso- och sjukvårdsaktörer.

Roche grundades 1896 i Schweiz och har idag verksamhet över hela världen med över 90 000 anställda. I Sverige finns två systerbolag med cirka 160 anställda; Roche AB som arbetar med innovativa läkemedelsterapier och Roche Diagnostics Scandinavia AB som utvecklar och implementerar lösningar för diagnostik.

Roches svenska kontor ligger i Solna, där expertis inom läkemedel och diagnostik arbetar tätt tillsammans med patientorganisationer, vårdpersonal och andra företag för att utveckla behandlingar och helhetslösningar för framtidens sjukvård med patienten i fokus.

I forskningens framkant

Roche har bidragit till samhället genom innovationer som förbättrar människors liv i över 125 år. I Sverige har vi funnits sedan 1939. Innovation är vår affärsmodell och vi strävar ständigt efter att finna nya, säkra och effektiva behandlingar inom områden där det finns stora behov. 

Roche har forskat fram en rad läkemedel mot flera olika sorters cancer som idag är en del av den svenska vårdplanen. På senare år har forskningen breddats och kliniska prövningar pågår inom nya sjukdomsområden till exempel ögonsjukdomar, neurologi, flera olika sällsynta tillstånd och genterapier. Precisionsmedicin kommer bli nödvändigt framöver för att dessa läkemedel ska användas till rätt patient i rätt tid.

Precisionsmedicin – varje patient är unik

Varje människa är unik och ska behandlas därefter. Utvecklingen går mot att den enskilda patienten utreds och behandlas allt mer specifikt och med allt bättre resultat. För att garantera att rätt patient får rätt behandling i rätt tid krävs avancerad diagnostik, beslutsstödsystem och regelbunden uppföljning. Detta individanpassade synsätt kallas för precisionsmedicin.

Precisionsmedicin ger patienterna bättre förutsättningar för att uppnå ett så fullgott resultat av vården som möjligt. Även samarbetet mellan hälso- och sjukvården, samhället som betalar och de forskande företagen stärks och ger bättre förutsättningar för en jämlik och effektiv vård för alla.  

En jämlik vård för alla

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

”Utan användning inget värde.” Därför är det viktigt att säkerställa tillgänglighet av nya innovativa behandlingar till patienter i Sverige.

En hållbar framtid

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsidé och i vår vision för framtiden. Inom vårt hållbarhetsarbete ingår både att värna om miljön, så väl som att fokusera på ekonomisk och social hållbarhet.

Vi fokuserar bland annat på att:

  • forska fram innovationer till patienter
  • vara en pålitlig och konstruktiv samarbetspartner
  • ta vårt ansvar för miljön 
  • leverera ekonomisk tillväxt
  • vara en bra arbetsgivare

 

Vi bidrar också till samhället genom att kontinuerligt välkomna studenter från Karolinska Institutet att praktisera hos oss. Vi ger också sedan många år stöd till Stadsmissionens verksamhet för utsatta familjer. Roche har blivit topprankat av Dow Jones Hållbarhetsindex 13 år i rad.