Kliniska studier
Kliniska studier är viktiga för att avgöra om ny diagnostik och nya läkemedel är säkra och effektiva. Kliniska studier bidrar också till att sjukvårdspersonal får erfarenhet av nya diagnostikmetoder och behandlingar.
Vår transparenspolicy

Roche arbetar aktivt för att den forskning som bedrivs kommer samhället och patienter till gagn på bästa sätt. För mer information om vår policy kring transparens kopplat till vår kliniska forskning, se gärna vår redogörelse kring transparens och delning av data, eller gå till Roches globala policydokument om delning av information kring kliniska studier.

Kliniska prövningar inom cancervården

För mer information om kliniska prövningar inom cancervården i Sverige, besök Regionala Cancercentrum i Samverkan.

Roche arbetar för att på ett transparent sätt tillgängliggöra information om våra pågående och avslutade kliniska studier. Nedanstående länkar kan därför innehålla information om substanser under utveckling och som saknar godkänd indikation. Roche rekommenderar inte användning av läkemedel utanför aktuell produktresumé.

Upptäck mer

Fler stories

Se alla stories

please be aware that you are leaving this website.