Med en djup förståelse för sjukdomsmekanismer och terapier, strävar Roche efter att producera så säkra och effektiva behandlingar som möjligt inom områden där vi ser stora behov. Den tekniska och medicinska utvecklingen med allt bättre behandlingsmetoder har varit starkt bidragande till att medellivslängden i Sverige ökat kontinuerligt med ett år vart sjätte år. Roche har varit en del av den utvecklingen i 125 år. Vi har behandlingar inom flera olika områden, bland annat:

Onkologi – Roche har tagit fram läkemedel mot flera olika sorterssom idag är en del av den svenska vårdplanen. Våra forskare är ledande inom området att identifiera nya cellytemolekyler och arbetar med att karakterisera tumörantigener som kan vara användbara för att bekämpa olika typer av cancer. 

– ett komplext och utmanande område inom medicin som omfattar olika sjukdomar och som sträcker sig från cancer i blodet till blödningsstörningar som

Immunologi – vi utvecklar innovativa läkemedel för patienter som lever med funktionsnedsättande sjukdomar, till exempel reumatoid artrit (RA). 

Neurovetenskap – vi utvecklar läkemedel för patienter med en rad neurologiska sjukdomar och genetiska tillstånd, bland andra schizofreni, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, depression, Parkinsons sjukdom, Downs syndrom och autism.

Smittsamma sjukdomar – virala och bakteriella infektioner är en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättning och död. Vi arbetar för att hitta effektiva behandlingar för livshotande infektionssjukdomar.

Vetenskapliga framsteg och genombrott inom medicin, diagnostik och bioteknik bidrar till en betydande utveckling av nya terapier utifrån patientens unika fysiska och medicinska förutsättningar, ända ner påRoche är en viktig del av den utvecklingen tack vare världsledande forskning och expertis, ett sömlöst utbyte av kunskap inom läkemedel och diagnostik och en affärsidé som bygger på långsiktighet med patienten i fokus. 

kan du läsa mer om vad Roche gör för att bidra till framtidens vård.