Cancer

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 sjukdomar som kan drabba olika delar av kroppen. 2018 drabbades drygt 60 000 personer av cancer i Sverige¹. Nya läkemedel och behandlingsmetoder gör att allt fler lever länge eller botas.

Orsaken till cancer är onormal celldelning någonstans i kroppen som tränger in i vävnad eller sprider sig till andra delar av kroppen. Det är främst äldre personer som drabbas, mer än två tredjedelar är över 65 år. Cancer är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor. Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer, medan prostatacancer är vanligast hos män2.

 

Idag blir drygt 65 procent av alla patienter botade från sin cancer, även om det varierar mycket mellan olika cancersjukdomar. Orsaken till den förbättrade prognosen är förfinade diagnostikmetoder och avancerade läkemedel som tillåter allt mer riktade och effektiva behandlingar för olika cancerformer och dess subtyper3.

Framsteg inom diagnostiken gör att vi idag kan upptäcka cancer i allt tidigare stadium, vilket innebär större möjlighet att förlänga eller rädda liv. Modern diagnostik ger förutsättningar att kunna förutsäga hur väl en patient väntas svara på en behandling. Dagens diagnostiska metoder gör det också möjligt att justera dos och behandlingstid efter varje patients unika biologiska och sociala förutsättningar. 

Tack vare nya läkemedel kan vi idag bota cancertyper som tidigare inte gick att bota och andra kan hanteras som kroniska snarare än dödliga. Utöver cytostatika, även kallad kemoterapi eller cellgifter, finns idag mer än 80 olika läkemedel som fungerar antingen genom att angripa specifika egenskaper i cancerns biologi, så kallade målinriktade läkemedel, eller genom att aktivera det egna immunsystemet.

Roche har tillgång till robusta databaser för att kunna identifiera cancermutationer som stöd för val av behandling. Vi är också det life science-företag som årligen återinvesterar mest resurser för att utveckla nya diagnostiska metoder, instrument och läkemedel. Det gör oss väl rustade för att driva utvecklingen av cancerläkemedel och diagnostik framåt. Men ingen kan göra meningsfulla framsteg ensam. Därför samarbetar vi också med patientorganisationer, vården och andra företag som delar våra värderingar (länk till Roches styrdokument) för en allt mer som syftar till att ge varje unik patient rätt vård i rätt tid (länk till styrdokument om jämlik vård). 

Källor

Läs också

Fler fokusområden

Se alla fokusområden
KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information