Bröstcancer

Varje år drabbas cirka 8 000 personer i Sverige av bröstcancer. Det gör bröstcancer till en av de vanligaste cancerformerna. Idag överlever åtta av tio patienter en bröstcancerdiagnos tack vare allt mer individanpassade behandlingar.

Näst efter prostatacancer är bröstcancer den vanligaste cancerformen i världen. Det är också den i särklass vanligaste cancerformen hos kvinnor, men även män kan drabbas.

Bröstcancer är en individuell sjukdom och det är svårt att säga något säkert om prognosen för varje enskilt fall. Men de som diagnostiseras med tidig bröstcancer har idag goda chanser att bli helt friska tack vare modern diagnostik och alltmer avancerade läkemedel.

Vid mer avancerad, eller spridd bröstcancer finns det ännu inget botemedel. Men utvecklingen av moderna behandlingsmetoder som bromsar sjukdomen har gjort att överlevnaden ökat även för den här gruppen patienter.

Vilken typ av cancer det rör sig om är avgörande för vilken behandling som sätts in och för sjukdomens utveckling. Med avancerade analysmetoder och målinriktade behandlingar, även kallat precisionsmedicin, kan många bröstcancerpatienter idag botas. Och tack vare samarbeten mellan patientorganisationer, forskare, läkemedelsbolag och vårdens olika aktörer ser vi kontinuerlig utveckling av avancerade och allt mer målinriktade behandlingar utifrån varje patients unika förutsättningar.

Ju mer vi lär oss om orsaken bakom olika cellmutationer, desto större blir möjligheterna till effektiva behandlingar utifrån tumörens genuppsättning och biologi, snarare än var de är placerade i kroppen. 

Genom att identifiera och avläsa så kallade biomarkörer kan vi idag mer exakt diagnostisera olika cancertyper och också skräddarsy behandlingen efter just den tumörtypens biologiska egenskaper. Det innebär möjligheter till behandlingar utifrån varje patients unika förutsättningar.

Ett annat viktigt forskningsområde är att hitta genetiska markörer med hjälp av så kallad DNA-sekvensering, för att kunna utröna en persons genetiska risk att drabbas av bröstcancer. 

För att kunna fortsätta utveckla bröstcancervården behöver vi hjälpas åt. Därför jobbar vi på Roche i nära samarbete med vårdens olika aktörer, patientorganisationer, forskare och andra läkemedelsföretag med att utveckla såväl diagnostiska metoder som läkemedel, kombinationsbehandlingar och medicintekniska tjänster för att kunna ge 

(länk) kan du läsa mer om hur Roche arbetar med forskning och innovation. Vill du veta mer om Roches pågående kliniska studier kan du läsa mer(länk).

Om du är patient och har frågor om just din behandling, prata alltid med din behandlande läkare eller läs mer på

Källor

Läs också

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information