Roche arbetar för att på ett transparent sätt tillgängliggöra information om våra pågående och avslutade kliniska studier. Nedanstående länkar kan därför innehålla information om substanser under utveckling och som saknar godkänd indikation. Roche rekommenderar inte användning av läkemedel utanför aktuell produktresumé.

Generell forskningsöversikt

Roche bedriver kliniska studier på flera håll i världen, även i Sverige. För en generell översikt om pågående forskning, se vår portfolio för produktutveckling.

Vår transparenspolicy

Roche arbetar aktivt för att den forskning som bedrivs kommer samhället och patienter till gagn på bästa sätt. För mer information om vår policy kring transparens kopplat till vår kliniska forskning, se gärna vår redogörelse kring transparens och delning av data, eller gå till Roches globala policydokument om delning av information kring kliniska studier.

Kliniska prövningar inom cancervården

För mer information om kliniska prövningar inom cancervården i Sverige, besök Regionala Cancercentrum i Samverkan.