En viktig del av Roches arbete handlar om att utbyta och sprida information. Här samlar vi information inför möten och kongresser. Här hittar du även sammandrag från årets viktigaste kongresser och möten inom våra terapiområden.

 

3-7 juli

Almedalsveckan: Dåtidens, nutidens och framtidens viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård? Vilka möjligheter innebär precisionsmedicin, utökade patienträttigheter, användandet av hälsodata och utvecklingen av life science?

 

4 juli kl 13:00-14:00

Almedalsveckan: Pengarna, strukturerna, testerna och patienterna - vem tar ansvar för precisionsmedicin här och nu?

Det finns en enorm potential för precisionsmedicin inom den svenska sjukvården – förutsatt att vi kan undanröja vissa hinder. Hur väl rustad är sjukvården för detta?

S:t Hansplan 2, S:t Hans Café