Roche utvecklar innovativa läkemedel och diagnostiska metoder där vi ser medicinska behov och behandlar allvarliga sjukdomar som cancer, hepatit och reumatoid artrit. Andra sjukdomsområden där Roche har bidragit till att förbättra eller förlänga liv är hematologi, immunologi, neurovetenskap och smittsamma sjukdomar.

Här kan du läsa mer om hur Roche arbetar med forskning och innovation och betydelsen av samarbete för att skapa framtidens vård med patienten i fokus.