kan du läsa mer om hur Roche arbetar med forskning och innovation och betydelsen avför att skapa framtidens vård med patienten i fokus.